Categories Üniversite

Ikinci Üniversite Okuyanlar Hangi Derslerden Muaf? (Solution found)

Muaf olduğum dersleri nasıl öğrenebilirim?

Muaf olduğunuz dersleri AKSİS sisteminden görüntüleyebilirsiniz. Ortak zorunlu derslerden muaf olan öğrencilerin transkript belgelerinde ilgili dersler (M) harf notu olarak işlenir, öğrenciler transkript belgelerinden muaf derslerini görüntüleyebilmektedir.

Ikinci üniversite ders muafiyeti nasıl yapılır?

Yurtdışındaki yükseköğretim programlarından mezun olan öğrenci, muafiyet talep edebilir. Bu öğrencinin muafiyet işlemleri, denklik belgesi ve Türkçe onaylı Not Durum Belgesi ile yapılır. Mezun öğrencilerin Not Durum Belgesi (Transkript) ile başvurması halinde sadece başarılı derslere muafiyet işlemi yapılacaktır.

Ikinci üniversite muafiyet nedir?

Muafiyet nedir? Daha önce herhangi bir yükseköğretim programında alınan bir dersin, yeni kayıt olunan programda tekrar görülmek istenmemesi üzerine yapılan bir işlemdir. İkinci Üniversite kapsamında mezun olarak kayıt yaptıran öğrencilerimizin dersleri sistemden Ekim ayı içerisinde otomatik olarak düşürülecektir.

AÖF muaf dersleri nasıl görebilirim?

http:// aof.anadolu.edu.tr adresine girmeli,“Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile giriş yapmalı,Durum Menüsünde “Ders Durum Paneli” bağlantısını açmalıdır. Muafiyet işlemi yapılan dersler, “MU” harf notuyla gösterilmektedir.

Üniversite ders muafiyeti nasıl olur?

Ders muafiyet başvuruları Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları ilk yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen on beş iş günü içinde ilgili birime yapılır. Başvurular muafiyet başvurularının sona ermesini takiben beş iş günü içinde ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

You might be interested:  Üniversite Ne Zaman Açıklanacak 2019?(En iyi çözüm)

Üniversitede ders Saydirma nasıl olur?

Ders Saydırma

  • Ders saydırma, bir çeşit ders tekrarıdır ve ders tekrarında uygulanan kurallar aynen uygulanır.
  • Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri zorunlu dersleri tekrarlamak zorundadır.
  • Lisans programlarında B veya daha yüksek not alınan dersler tekrarlanamaz.

Açıköğretim muafiyet Başvurusu Nasıl Yapılır?

ders/dersleri için muafiyet başvuruları, kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısı Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılacaktır.

AÖF muafiyet başvurusu ne zaman yapılır?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2021-2022 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II ders/dersleri için yaptığı muafiyet başvurusunda yüklediği belgesi ve/veya talep ettiği bir dersin muafiyeti kabul edilmemişse; daha önce

Atatürk üniversitesi ikinci üniversite hangi ders muafiyeti?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince (Madde 23) daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan ve Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerimizin ortak zorunlu dersleri (Yabancı Dil I- II, Türk Dili I- II, Atatürk İlkeleri

Muafiyet Başvurusu nedir?

Daha önce herhangi bir üniversitede yükseköğretim programlarında öğrenim görenler bu programlarda almış oldukları derslerden muafiyet almak için başvurabilirler. Kurs ve/veya sertifika programı niteliğindeki eğitim programlarından alınan dersler yükseköğretimde dikkate alınmaz.

AÖF muafiyet başvurusunu kimler yapabilir?

YÖKSİS’te bir yükseköğretim programına ait kaydı bulunmayan ve/veya sadece lise mezuniyeti bulunan adaylar, muafiyet başvurusunda bulunamaz. Ancak bir yükseköğretim programından mezun olan ya da yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran adaylar, muafiyet başvurusunda bulunabilir.

Mezun olmadan muafiyet olur mu?

Öğrenci, mezun kaydından tüm YÖK zorunlu derslerden muafiyet talep edebildiği için herhangi bir mezun kaydını seçerek tüm derslerden muafiyet talebinde bulunabilir.

You might be interested:  Üniversite Tercih Yaparken Sıralama Nasıl Olmalı?

Açık öğretim derslerinden örgün öğretim dersleri muaf olur mu?

Derslerin görüleceği yıllarda öğrenci belirtilen derslerden otomatikman muaf tutulacaktır. Muaf tutulmak için öğrencinin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *