Categories Üniversite

Üniversite Genel Sekreteri Nasıl Atanır?(Çözünme)

Üniversitede genel sekreteri kim atar?

Bildiğiniz üzere, yükseköğretim kurumlarında Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Fakülte Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri ve Enstitü Sekreteri kadrolarına 12 Nisan 2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde

Genel Sekreter Yardımcısını kim atar?

” Genel sekreter, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır.

Üniversite genel sekreteri ne demek?

Genel Sekreter, Üniversite idari yapılanmasının en üst makamıdır ve bu yapılanmanın çalışmalarında, denetim ve kontrolünde Rektöre karşı sorumludur. Ayrıca Genel Sekreter, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu’nun oy hakkı olmaksızın raportör üyesidir.

Üniversite Genel Sekreter yardımcısı ne iş yapar?

Genel Sekreter Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları Genel Sekreterliğe Vekaletinde, Genel Sekreterin sorumlu olduğu diğer hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Üniversite idari teşkilatının başı kimdir?

1 – Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. 2 – Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

Genel Sekreter görevleri nelerdir?

Genel Sekreterlik Görevleri

  • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin, verimli düzenli ve uyum içinde çalışmalarını sağlamak.
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük yapmak; bu kurallarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
You might be interested:  Üniversite Sınavı Kayıtları Ne Zaman?(Çözülmüş)

Il özel idaresi genel sekreter nasıl atanır?

Cevap: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesinin 4. fıkrasında, ” Genel sekreter, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır.

Vali Genel Sekreteri nasıl atanır?

(Ek fıkra: 24/10/2011-KHK-661/62 md.) Genel sekreter, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır.

Genel sekreter maaşı ne kadar?

Sekreter maaşı ortalama aylık 3.060 – TL’dir. En düşük Sekreter maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 – TL’dir.

Genel Sekreter kime denir?

Sekreter, bir şirket veya yönetici için temel büro, organizasyon ve ofis sorumluluklarını yerine getiren kişiye verilen mesleki unvandır.

Belediye Genel Sekreter nedir?

Genel sekreter, büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi, belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak belediyenin çalışmasını koordine eder.

Şirket Genel Sekreteri nedir?

Şirket genel sekreteri, genel kurulların ve pay sahipleri ile olan ilişkilerin koordinasyonunda şirketin ilgili birimleri ile işbirliği içinde çalışır. Genel kurul toplantılarının düzenlenmesini koordine etmek, şirket genel sekreterinin en önemli görevlerinden biridir.

Partilerde genel sekreterin görevi nedir?

Parti sekreteri, Marksist-Leninist modele göre örgütlenmiş siyasi partilerde en yüksek makam. Partinin en yüksek makamına denk gelen sekreterlik parti siyasasını belirlemek ve uygulamak, partiyi temsil etmek anlamına gelmektedir.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *