Categories Üniversite

Üniversite Hastanesinden Muvafakat Nasıl Alınır?(Çözünme)

Üniversiteden Muvafakat nasıl alınır?

Üniversitemizden Nakil Gitme İşlemleri

  1. Nakil gitmek isteyen kişi; gitmek istediği Kurum’a dilekçe ile başvurur.
  2. İlgilinin dilekçe talebi başvurmuş olduğu kurum tarafından uygun görülürse Üniversitemize ‘ muvafakat ‘ için yazı yazılır.

Belediye memur başka kuruma nasıl geçer?

Kamu görevlisi naklen geçmek istediği kuruma dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Başvuru yapılan kurum da memurun halen çalıştığı kurumdan muvafakat talep etmelidir. Memurun halen aktif çalıştığı kurum ise kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde takdir yetkisini kullanarak bu talebi değerlendirmelidir.

Kurumlar arası muvafakat ne kadar sürer?

Kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olduğu düşünülen muvafakat vermeme işlemleri idari yargıya taşınmaktadır. Acaba yargı mercilerince iptal edilen muvafakat vermeme işlemi sonrasında ilgili kurumlar bu defa da hizmetine ihtiyacım kalmadı diyerek atma yapmazsa ne olacak?

Sözleşmeli personel kurumlar arası geçiş yapabilir mi?

Sözleşmeli memurlar, kurum içinde aynı hizmeti yerine getiren ve aynı unvana sahip olan başka bir sözleşmeli memur ile yer değiştirebilmektedir. Ayrıca sözleşmeli memurun geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve hizmeti yerine getirebilmesi için boş pozisyon olmalıdır.

You might be interested:  Aöf 2. Üniversite Hangi Bölümler Var?(En iyi çözüm)

Muvafakat alamayan memur ne yapmalı?

Memurun çalıştığı kurumun makul bir gerekçe olmadan muvafakat talebini reddetmesi halinde ilgili memur bu işlemi idari yargıya taşıyabilmektedir. Memurun idari yargıdan muvafakat vermeme işlemini iptal ettirmesi halinde idareler 30 gün içerisinde muvafakat vermek zorundadırlar.

Çalıştığım kurumdan muvafakat nasıl alabilirim?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kurumlar arası nakil işlemi için “kurumlar arası muvafakat ” şartını aramaktadır. Bu muvafakatin sağlanması için öncelikle memurun naklen geçmek istediği kuruma yazılı bir dilekçe ile başvurarak naklini talep etmesi gerekmektedir.

Kadrolu memur başka bir kadroya geçebilir mi?

Memur olarak atanan kişiler aynı sınav sonucunu ve puan türünü kullanarak yeniden merkezi yerleştirme süreçlerine başvuramazlar. Muvafakatname alan memurların farklı kadrolara atanması uygun şartlar sağlandığında mümkün olabilmektedir. Ancak her kurum memurları için muvafakatname vermeyebilir.

Kadrolu memur sözleşmeli memurluğa geçebilir mi?

Memurun kurumların muvafakatı ile sözleşmeli personel olarak atanması söz konusu değildir. Memuriyet statüsü çekilme veya çekilmiş sayılma yoluyla sona erecek ve kişi bekleme süresi olmaksızın 4/B kapsamında atanacaktır.

Polis Memuru KPSS ile başka kuruma nasıl geçer?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memurlarının KPSS sonucu tercih yaparak yada kurumların açtığı yarışma sınavlarını kazanarak kurumlar arasında geçiş yapması mümkündür. Kurumlar arası naklen atamalarda her iki kurumun da, kurumlar arası değişikliğe muvafakat vermesi gerekmektedir.

Belediyede kadrolu memur tayin isteyebilir mi?

Üniversite ve belediyelerdeki memurun durumu Bu kurumlarda çalışmaya başlayacak memurlar ise kurum içi nakil hakkına sahip olmamakla birlikte, eğer kendisini talep ettirecek bir kurum bulabilirse kurumlar arası nakil hakkına sahiptir, ve dolaysıyla başka bir kuruma nakil isteyebilecektir.

Kurumlar arası işçi geçiş yapabilir mi?

6098 sayılı Kanunun 429’uncu maddesinde aynen aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir. Borçlar Kanunun söz konusu maddesi çerçevesinde hizmet sözleşmesi; işçinin yazılı rızası, çalıştığı işyerinin onayı, çalışmak istediği işyerinin muvafakati ile işçiler sürekli olarak başka bir işverene devredilebilir.

You might be interested:  Hangi Üniversitelerde Ikinci Üniversite Var?(Çözünme)

Muvafakat belgesini kim verir?

Kurumsal düzenlemeler ile Muvafakat verme yetkisi yetki devri yolu ile daha alt makamlara devredilmesi mümkün olabilir. Kurumsal mevzuatta yetki devrine ilişkin düzenleme yer almıyorsa muvafakat verme yetkisi atamaya yetkili amire aittir.

4 b li personelin kurumlar arası geçiş yapabilir mi?

İlgili mevzuattaki hükümlere göre, 4 / B sözleşmeli personel; -Başka bir kuruma naklen atanamaz. -Başka bir kurumda yeniden 4 / B statüsünde işe girmek istediğinde, hakkında ilk defa 4 / B statüde işe giriş usulü uygulanır.

Sözleşmeli memur başka kuruma sözleşmeli atanabilir mi?

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden

Kurum içi geçici görevlendirme süresi ne kadardır?

(2) Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilir ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. (3) Kesintili ya da kesintisiz olarak bu Yönetmelik kapsamında toplamda altı ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şarttır.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *