Categories Üniversite

Üniversite Mazeret Dilekçesi Nasıl Yazılır?(Çözülmüş)

bölümü ……………………. numaralı öğrencisiyim. 20…/20… Güz/Bahar döneminde aşağıda kodları ve adları belirtilen derslerin ara sınavlarına / final sınavlarına mazeretimden ötürü katılamadım, bu dersler için mazeret sınavı hakkımı kullanmak istiyorum. Mazeretimi bildiren belgelerim ektedir. Gereğini saygılarımla arz ederim.

Mazeret Sınavı Dilekçesi nedir?

Mazeret sınavı dilekçesi, öğrencinin sağlık problemleri, kaza, yakınlarının vefatı ve benzeri diğer sebeplerle asıl sınava katılmaya engel durumların mevcut olması halinde öğrenciye giremediği sınavı telafi etme imkanı sağlamaktadır.

Mazeret sınavı dilekçesi nereye verilir?

MAZERETİN KABULÜ Yukarıda sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, gerekli belgeyi de ekleyerek, Dekanlığa/Müdürlüğe iletir. Mazeretin kabul yetkisi ilgili Yönetim Kurulu’ndadır.

Lisede mazeret sınavı nedir?

Mazeret Sınavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen sınava geçerli bir nedenle giremeyen bir öğrencinin, süresi içerisinde bir dilekçe ile beyan ettiği mazeretinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi üzerine sınav yerine yapılan sınavdır.

Mazeret sınavına nasıl başvurulur?

Öğrenciler, mazeret formu doldurmak suretiyle yarıyıl sonu sınavına katılamadıkları ders veya dersleri form üzerinde belirtirler. Belge gerektiren durumlarda (sağlık raporu, görevlendirme vb.) mazeretlerini destekleyen belgeyi başvuru formuna ekleyerek başvuru süresi içinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne teslim ederler.

You might be interested:  Makinist Olmak Için Hangi Üniversite?(Çözünme)

Mazeret sınavı dilekçesi ne zaman verilir?

Hangi mazeretler için sınav hakkı verilir? Vize sınavlarına giremeyen öğrenciler mazeretlerini gösterir belge ile birlikte bölüm başkanlığına veya Merkezimize sınavdan sonra yedi (7) gün içerisinde dilekçe ile başvurmak zorundadır. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler web sitesi üzerinden ilan edilirler.

Avukat mazeret dilekçesi nedir?

Avukat mazeret dilekçesi, meslektaşlarımızın herhangi bir haklı sebeple duruşmaya veya başka bir işleme katılamaması durumunda mahkeme huzuruna sunmuş olduğu dilekçedir. Taraf veya vekilleri mazeretsiz olarak duruşmaya katılmaz ise yokluklarında yapılan işlemlere itiraz haklarını kaybederler.

Mazeret sınavına hangi şartlarda girilir?

MAZERET SINAVINA HANGİ DURUMLARDA GİRİLEBİLİR Lisans programında aynı günde üç dersten fazla sınavı olan öğrenciler diğer derslerin (dördüncü, beşinci veya altıncı dersin) mazeret sınavına girebilir. Lisans programında sınavı çakışan öğrenciler giremedikleri sınavın mazeretine girebilirler.

Mazeret sınavı Dilekçesi hangi durumlarda geçersiz sayılır?

(3) Mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. (4) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır.

Mazeret sınavına nasıl girilir lise?

Bir lise ya da üniversiteye kayıtlı olan öğrenci belli şartları oluşturup, mazeret sınavına girebilmektedir. Yani bu sınava girmenin ilk şartı öğrenci olmak olup, bir sınavı belli nedenlerden dolayı kaçırmak olmaktadır. Aynı zamanda sınavı kaçıran öğrencilerin, bu mazeretlerini belgelendirebilmeleri lazımdır.

Telafi sınavları ne zaman 2021 lise?

Bu yıl telafi sınavları 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30’dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59’a kadar çevrim içi (online) olarak yapılacak.

Liselerde mazeret sınavı ne zaman?

11- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021

You might be interested:  Üniversite Tek Ders Sınavı Ne Zaman?(En iyi çözüm)

Vize de rapor geçerli mi?

Raporunu Fakültemize bildiren öğrenciler raporlu olduğu günlerde kesinlikle hiçbir sınava giremez. Girdikleri sınavlar ise iptal edilir ve o dersin sınavına girmemiş sayılır.

Üniversite mazeret sınavı ne zaman olur?

Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin listesi ilgili dersin yürütücüsüne bildirilir. MADDE 8- (1) Mazeret sınavı yarıyıl içi sınavı için derslerin son haftası içinde yapılır. Mazeret sınavlarında öğrenci dersin tüm içeriğinden sorumludur.

Mazeret sınavına nasıl başvurulur Marmara?

Sevgili Öğrenciler, Mazeret Sınav başvurularınızı, 08.12.2020 Salı gününden itibaren 18.12.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar BYS sisteminden (http://bys. marmara.edu.tr/) Mazeret Sınav Talep ekranı ile yapabilirsiniz.

Mazeret sınavına nasıl girilir Akdeniz Üniversitesi?

Öğrenci http://sinavislem. akdeniz.edu.tr/mazeretsinavi.aspx adresinden mazeret bildiren dilekçesini doldurması, mazeretini gösterir belgeyi ekine eklemesi gerekmektedir. Başvuru girişi Öğrenci numarası ve OBS şifresi ile yapılacaktır.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *