Categories Üniversite

Üniversite Sekreteri Ne Iş Yapar?(Çözülmüş)

Fakülte bütçesinin hazırlanmasını sağlamak ve yönetmek ▪ Dış alımlarla ilgili hazırlıkları yürütmek, sonuçlandırmak. Fakülte kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, kullandırmak. Eğitim-öğretim ve personelle ilgili istatistiksel bilgilerin hazır tutulmasını ve güncellenmesini sağlamak.

Üniversite Sekreteri nedir?

Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Disiplin Kurulu gündemini hazırlatmak ve üyelere dağıtılmasını sağlamak. Kurullardan çıkan kararların ilgili makamlara gönderilmesini ve arşivlenmesini sağlamak. Bina yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.

Üniversite Genel Sekreteri Nasıl Olunur?

Sekreter olmak isteyen kişilerin üniversitelerin, iki yıllık ‘Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı’ önlisans bölümlerinden mezun olması ve bunun neticesinde de sekreter unvanına hak kazanması gerekmektedir. Böyle bir süreci sorunsuz tamamlayan kişiler sekreter olma imkanına erişme hakkına sahip olurlar.

Bölüm Sekreterliği nedir?

Bölümle ilgili resmi yazışmaları yapmak, Bölüm Başkanının haberleşme ve randevularını düzenlemek, Bölümün Öğrenci İşleri hizmetlerini yürütmek. 1. Hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, 2.

Fakülte Sekreteri ek göstergesi kaç?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yükseköğretim kurumlarında görevli daire başkanları için 3600, fakülte sekreterleri için ise 3000 ek gösterge öngörülmüştür.

Sekreter ne iş yapar?

Sekreter, bir şirket veya yönetici için temel büro, organizasyon ve ofis sorumluluklarını yerine getiren kişiye verilen mesleki unvandır. Sekreter, ofise gelen insanlara profesyonel bir karşılama sunarak iş imajını yansıtır.

You might be interested:  9 Eylül Üniversite Hastanesi Nerede?(Mükemmel cevap)

Üniversite Genel Sekreter yardımcısı ne iş yapar?

Genel Sekreter Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları Genel Sekreterliğe Vekaletinde, Genel Sekreterin sorumlu olduğu diğer hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Genel sekreter ne demek?

Genel Sekreter, oda personelinin disiplin ve sicil amiridir. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde personel kadrolarının belirlenmesi, alımı ve özlük işleri ile ilgili çalışmaları yapmak ve Yönetim kuruluna sunmak, bunlara ilişkin dosya bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ve takip işlerini yapmak.

Sekreterin nitelikleri nelerdir?

Sekreterin örnek karakter ve uygun davranış sergilemesi için gereken nitelikler şunlardır.

  • Zamana önem vermeli, iş yerine gidiş gelişleri düzenli olmalıdır.
  • İş birliğine gönüllü olmalı, çekişmelere kapılmamalıdır.
  • Nazik ve hoşgörülü olmalıdır.
  • Doğruluğu ilke edinmiş, güvenilir bir kişi olmalıdır.

Fakülte Sekreteri şube müdürü olabilir mi?

Üniversitede fakülte ve yüksekokul sekreterleri şube müdürü yapıldı. Üniversitenin her derecede ve kademedeki tüm idari personelinin önce yüksekokul veya fakülte sekreterliğine ara atama olarak atanıp, kısa süre sonra da boşalan şube müdürlüğü kadrosuna atanması mümkün olmaktadır.”

Dekan asistanı ne iş yapar?

Fakülte kurullarının (Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Akademik Genel Kurulu) gündemlerini bir gün önceden hazırlar, alınan kararları karar defterine yazar ve ilgili birimlere dağıtımını yapar. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde dekana ve fakülte sekreterine karşı sorumludur.

Şube müdürü ek göstergesi kaç?

Sabah Gazetesinden Faruk Erdem’in haberine göre; 3600 ek gösterge artışında 4 meslek dışında diğer yöneticiler de devreye alındı. Buna göre şube müdürlerinin 2200 olan ek göstergesi artacak. Genel müdür yardımcıları 6400’ü görecekler. Daire başkanları ise 4800 ek göstergeye ulaşacak.

3600 gösterge maaşı ne kadar etkiler?

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞ, AYLIK VE İKRAMİYE ARTACAK 3600 ek gösterge memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkiliyor. Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmen 3600 ‘ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak.

You might be interested:  Hacettepe Üniversitesi Nasıl Bir Üniversite?(Çözünme)

Tekniker ek göstergesi ne kadar?

almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları,” nın (3000) ek gösterge rakamından, (c) bendinde; “Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar” ın (2200) ek gösterge rakamından, (d) bendinde ise; “Kadroları bu

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *